Foto: Jorunn Bringeland Berge

Etne turlag har eit enkelt og greit hovudmål; få folk ut på tur! I vårt nærområde har me fantastisk vakker, vill, idyllisk og spennande natur, der mykje framleis er ”uoppdaga” for mange av oss.

Turlaget har ansvar for merking/varding av tilførsels-løypene frå Etne sida til høvedløypa Opheim-Seljestad. Elles har me merka og skilta eit par gamle driftavegar. Dette er eit arbeid me gjerne vil gjera meir av. Så er du interessert i å bidra i dette arbeidet, ta kontakt.