Etne Turlag, Seniorturar 2016.

I 2014 starta Etne Turlag opp med seniorturar, noko som vart godt mottatt. For 2016 kjem me med nye turar.

Foto: Vibeke Clausen

Her kjem første smakebit på programmet for seniorturane i 2016 for Etne Turlag. Sida vert oppdatert etter kvart, så sjå etter endringar i programmet.

Skrevet av Magne Berge 26. november 2014