Følg Barnas Turlag, Etne på nett.

Barnas turlag Etne arrangerer turar og aktivitetar for born og unge. 


Turlaget er ope for alle. 

Barnas Turlag, Etne på Facebook.

Her finn du dei siste aktivitetane til Barnas Turlag, og også omtale av tidlegare aktivitetar. 

 Turprogram for Barnas Turlag, Etne.

Ingen kommende aktiviteter.

Skrevet av Magne Berge 26. november 2014