Følg Barnas Turlag, Etne på nett.

Barnas turlag Etne arrangerer turar og aktivitetar for born og unge. 


Turlaget er ope for alle. 

Skrevet av Magne Berge 26. november 2014