Turer og aktiviteter

Dei planlagte turane for 2020 er no lagt ut. Det vil bli fellesturer for alle, seniorer og barn (Barnas turlag). Turprogrammet vil bli sendt ut som folder til husstandar i Etne i løpet av januar. Ver merksam på at det kan komme endringar i programmet. Her finn du folder med turprogrammet for 2020 som pdf-fil.

Seniorturar - Turane er opne for alle, her er det ingen som spør om alder. Turane går i roleg tempo og med ei god matøkt. Møteplass og tid står under kvar av turane. Det blir påmelding på dagsturane til turleiar kvelden før (gjerne på SMS) innan kl.21.00. Me treng sjåførar og biler, så meld om du kan køyre ved påmelding, så fyller me opp bilane og deler på utgiftene. Også i 2020 blir det bålkaffe i paviljongen ved Olav Vik stiftelsen på Osnes klokka 11.00. Ein kan velje å gå ein tur før eller etter kaffi. Ta med niste og kopp.

Barnas turlag: skjema til turpostar sesongen 2021/2022 og turbeskrivelse. 10 turkassar er satt opp rundt om i Etne kommune frå 1. oktober. Alle born i alderen 0 - 12 år kan delta. Premie til alle som klarer 5 postar i løpet av året. Klarer du alle 10 får du ein litt finare premie.

Alle 30: nuteringskjema for sesongen 2021/2022. 4 idrettslag i Etne kommune med tilsaman 30 turpostar utgjer Alle 30. Besøk alle turpostane mellom 1. oktober til 30. september og kvalifiser deg for ei rosemåla fjøl som markerer bragda. Det er også å lagt opp til 10 eller 20 nuteringar for dei som vil det.

Påmelding til turane via vår nettsider - Etne turlag legg opp til påmelding til dei fleste turane her på nettsidene. Dette for å kunne gi eit bedre tilbod. Påmeldingslister gjer det lettare å å gi informasjon, flytte eller endre turar pga. vêret eller andre høve. Påmelding kan også gjerast på SMS til turleiar. Påmelding seinast innen kl. 21 kvelden før turen om ikkje anna er oppgitt.

Ingen kommende aktiviteter.