Turer og aktiviteter

Alle dei planlagte turane for 2018 er no lagt ut. Det vil bli fellesturer for alle, seniorer og barn (Barnas turlag). Turprogrammet vil bli sendt ut som folder til husstandar i Etne i løpet av januar. Du finn også turprogrammet som pdf-fil her og på Facebook. Ver merksam på at det kan komme endringar i programmet.

Seniorturar - Turane er opne for alle, her er det ingen som spør om alder. Turane går i roleg tempo og med ei god matøkt. Møteplass og tid står under kvar av turane. Det blir påmelding på dagsturane til turleiar kvelden før (gjerne på SMS) innan kl.21.00. Me treng sjåførar og biler, så meld om du kan køyre ved påmelding, så fyller me opp bilane og deler på utgiftene. Nytt av året er bålkaffe i paviljongen ved Olav Vik stiftelsen på Osnes klokka 11.00. Ein kan velje å gå ein tur før eller etter kaffi. Ta med niste og kopp.

Barnas turlag: skjema til turpostar sesongen 2018/2019. 10 turkassar er satt opp rundt om i Etne kommune frå 1. oktober. Alle born i alderen 0 - 12 år kan delta. Premie til alle som klarer 5 postar i løpet av året. Klarer du alle 10 får du ein litt finare premie.

Påmelding til turane via vår nettsider - Nytt av året er at vi legger opp til påmelding til dei fleste turane her på nettsidene. Dette for å kunne gi eit bedre tilbod. Påmeldingslister gjer det lettare å å gi informasjon, flytte eller endre turar pga. vêret eller andre høve. Påmelding kan også gjerast på SMS til turleiar. Påmelding seinast innen kl. 21 kvelden før turen om ikkje anna er oppgitt.