Turer og aktiviteter

Alle dei planlagte turane for 2017 er lagt ut. Det vil bli fellesturer for alle, seniorer og barn (Barnas turlag). Turprogrammet vil bli sendt ut som folder til husstandar i Etne i løpet av januar. Programmet finner du også her som pdf-fil og på Facebook. Ver merksam på at det kan komme endringar i programmet.

Seniorturar - det er sett opp spesielt tilrettlagte turar for seniorar på torsdager. Dette er turar som går i roleg tempo og det er lagt inn ei god matøkt, eventuelt besøk på kafè. På turane der ein treng bil, tar dei som kan med denne. Vi fyller opp bilane for samkøyring. Oppmøte på kaien i Etne kl. 10, dersom ikkje anna står oppgitt på den enkelte turen.

Ingen kommende aktiviteter.