Turprogram 2019

Turprogrammet for 2019 er klart og folderen med programmet går i desse dager ut til alle hustander i Etne. Du kan også laste den ned her.

I turprogrammet for 2019 finn du eit bredt utvalg av turar og aktivitetar. Vi vidarefører bålkaffien på Osnes annankvar tirsdag. Og det er sett opp 9 seniorturar. Det er også satt opp 7 dagsturar og heile 4 overnattingsturar. Barnas turlag har så langt planlagt 5 arrangement gjennom året. Ver merksam på at det kan komme endringar i programmet. Så følg gjerne Etne turlag på Facebook og Barnas Turlag Etne.